Putras diena.

Putra kājas apāvusi

Pie bērniem ciemos iet.

Piesargies tu, putriņ’,

Ka bērniņi neapēd.

 

   10. oktobrī „Rozītes” audzēkņi brokastīs mielojās ar gardu, jo gardu putru, jo tika atzīmēta Starptautiskā  Putras diena.

   Pēc tam  grupu bērni piedalījās Putras stundā, kura iesākās ar augļu rotāšanu un sarunām par tās vērtīgumu. Bērniem arī tika piedāvāts izpētīt dažādu putru graudiņus un to nozīmi.

    Ēdīsim putras un būsim stipri, un veseli!