Par mums

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Rozīte’’ vispārīgs raksturojums’’

 

 

23. pirmsskolas izglītības iestāde savas durvis vēra 1967. gada 7. decembrī.

Iestāde ir paredzēta 12 grupām. Iestādē ir telpas četrām agrīna vecuma bērnu grupām un astoņām pirmsskolas vecumgrupām.

No 1967. gada līdz 1993. gadam iestāde bija Padomju Savienības ķīmiskās ražošanas ministrijas pakļautībā. No 1993. gada iestāde ir Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pakļautībā.

Nosaukumu “Rozīte” tam deva pirmā iestādes vadītāja Janīna Dimpere. Viņai ļoti patika puķes un tāpēc iestādi nosauca puķu karalienes vārdā. Pateicoties viņai iestādes teritorijā parādījās ļoti daudz puķu dobju. Šo tradīciju turpināja arī  Ņina Vaismane un Valentīna Karpova, kura iestādi vadīja  22 gadus. No 2014. gada iestādes vadītājs ir Vadims Vasiļjevs.

Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Smilšu ielā 100, ķīmiķu mikrorajona centrā, blakus Gubiščes ezeram un Kultūras un Sporta namam. Pirmsskolas izglītības iestādi iekļauj dzīvojamās mājas, veikali un citas sabiedriskās iestādes. Bērnudārzam ir liela teritorija, kura aprīkota ar nojumēm, rotaļu laukumiem katrai grupai un sporta laukumu. Teritoriju rotā daudzas puķu dobes, augļu dārzs, dažādi koki un krūmi. Iestādē strādā un rūpējas par bērnu labklājību 56 darbinieki, no tiem 29 pedagoģiskais personāls. Pašlaik iestādi apmeklē 262 bērni.

1998. gadā, kad valstī bija augsts bezdarba līmenis un daudzi vecāki nespēja bērnus sagatavot skolas gaitu uzsākšanai, uz iestādes bāzes tika atvērts pilsētā pirmais konsultatīvais centrs, kurš darbojās 6 gadus. Šajā laikā centrā darbojās 2 grupas, kurās bērni bez maksas tika sagatavoti pamatizglītības apguvei.

2006. gadā tika uzrakstīts projekts un ar Bērnu un ģimenes lietu Ministrijas un pilsētas Domes finansiālu atbalstu tika atvērts “Bērnu rotaļu un attīstības centrs”. Bērni bez maksas varēja apmeklēt centru, pavadīt laiku rotaļās un interesantās nodarbībās.

2008. gadā pieauga  pieprasījums pēc bērnu vietām iestādē, radās lielas rindas uz pirmsskolas iestādi. Rotaļu un attīstības centrs tika slēgts un šajās telpās tika atvērta jauna grupa agrīnā vecuma bērniem.

Šobrīdiestādē atkal ir 4 agrīna vecuma grupas un 8 pirmsskolas vecuma grupas. Iestāde īsteno 2  izglītības programmas- vispārējo pirmsskolas izglītības programmu ( licenses Nr. V-6758, izdota 2013.gada 5.septembrī) un mazākumtautību programmu (licenses Nr. V-5627, izdota 2012.gada 11.oktobrī). Programmas satura realizācija tiek organizēta rotaļnodarbību veidā bērnu dzimtajā, bilingvāli un latviešu valodā. Patreizizglītības iestādē 7 grupas realizē mazākumtautību programmu un 5 grupas vispārējo programmu. Vidējās, vecākajās un sagatavošanas grupās ar bērniem strādā latviešu valodas skolotāja, kā arī darbojas  angļu valodas, sporta, tautas deju un teatralizācijas  pulciņš. Iestādē arī ir logopēda individuālās nodarbības.

Iestādes kolektīvs nemitīgi rūpējas par bērnu labklājību un pastāvīgi meklē iespējas bērnu dzīves uzlabošanai iestādē. Iestāde sadarbojas ar mikrorajona bērnu bibliotēku, 11, 13, 15. vidusskolām un Krievu liceju, kā arī ar bērnu vecākiem, uztur godā latviešu tautas tradīcijas un veicina tradīciju saglabāšanu sabiedrībā. Visos svētkos tiek  aicināti bērnu vecāki, tiek rīkoti svētki vecākiem – māmiņu, vecmāmiņu un tēvu dienas, dažādi konkursi un tematiskie vakari. Iestādes audzēķņi vienmēr piedalās pilsētas rīkotajos konkursos un pasākumos. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu fiziskajai attīstībai, bieži tiek rīkotas sporta izklaides un svētki, pastāvīgi tiek iegādāts visdažādākais sporta spēļu inventārs, kā arī pedagogi paši šim darbam pieliek savu izdomu un prasmes.

Pedagogi katru gadu rīko atklātās nodarbības un dalās sava darba pieredzē ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī apmeklē citas pirmsskolas iestādes, papildina savu darba kvalifikāciju dažādos kursos, semināros un metodiskjajās apvienībās.

Iestādes tradīcijas

Svētki:

v    1.Septembris – ‘’Zinīša diena’’;

v    Tēva diena;

v    Miķeļdienas gadatirgus;

v    Mārtiņi;

v    Ziemassvētki;

v    Iestādes 50 gadu jubilejas koncerts;

v    Māmiņu dienas

v    Izlaidums.

Tematiskie pasākumi:

v    ‘’Rudentiņš bagāts vīrs’’ bērnu darbiņu izstāde;

v    ‘’Latvijas dzimšanas diena’’  pasākumi bērniem;

v    ‘’Iestādes egles iedegšana’’ ;

v    Lieldienas;

v    Izklaižu pēcpusdienas.

Sporta pasākumi

v    Jautrie starti;

v    ‘’Džungļi sauc’’;

v    ‘’Piedzīvojums mežā ar Lācīti Padingtonu’’;

v    Ģimenes sporta diena.

Pirmsskolas skolotāju Metodiskās apvienības:

v    ‘’Tolerantas attieksmes veidošana’’;

v    ‘’Latviešu valodas apmācība mazākumtautību iestādēs’’;

v    Sensorikas attīstīšana;

v    Domāšanas procesu korekcija;

v    ‘’Tikumiskā audzināšana dramatizācijā’’.

Pasākumi ar vecākiem:

v    Tematiskie pasākumi grupās;

v    Vecāku kopsapulces;

v    Grupu vecāku kopsapulces;

v    Tematiskās pēcpusdienas ‘’Mans ģimenes ciltskoks’’.

Izstādes:

v    Radošo darbu izstāde ‘’Sniegavīru gajiens’’;

v    Bērnu un vecāku izstāde ‘’Mana Latvija’’;

v    ‘’Rudens veltes’’ bērnu darbiņu izstāde;

v    Sienas avīžu izstādes ‘’ Mana mīļā māmiņa’’, ‘’Par ko es kļūšu kad izaugšu liels’’;

Konkursi:

v    ‘’Pīks un pīka’’ mazo vokālistu izpildītāju konkurss;

v    Daugavpils pilsētas Ziemassvētku noformējuma konkurss;

v    Makulatūras vākšanas konkurss;

v    ‘’Uzzīme savu sapņu  suni’’ Dautkom rīkotais konkrss.

Pasākumi darbiniekiem:

v    Ekskursija;

v    Skolotāju diena;

v    Iestades 50 gadu jubileja;

v    Ziemassvētku vakars.