Latvijas Veselības sporta nedēļa 2021 ''Rozītē''.

Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi.

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs

     Arī mūsu iestādē ''Rozīte'' laikā no 22. novembra līdz 28. novembrim pirmsskolas skolotājas Jeļenas Livčas un Gunitas Gabrānes vadībā,  grupiņā ,,Zvaniņi’’, norisinājās Latvijas Veselības sporta nedēļa! Katru dienu bērni iesaistījās kādā fiziskā aktivitātē – leca jautrās klasītes, vingroja, leca ar lecamauklām un nedēļas noslēgumā tika organizētas sportiskas stafetes bērniem ‘’Piedzīvojums mežā’’, pasākuma laikā bērniem tika piedāvātas dažādas stafetes ar šķēršļiem. Bērni vingroja ar nūjiņām, veica dažādus uzdevumus šķēršļu pārvarēšanā, saņēma diplomus un pārsteiguma balvas, kā arī guva pārliecību par sporta nozīmi veselīga dzīvesveida veicināšanā.