Etwinning projektu realizēšana.

    Šogad mūsu iestādē tika realizēti 2 etwinning projekti: ''APIE KA TYLI MEDŽIA / PROJECT ''THE SILENCE OF TREES'' un '' Laimingos Šv. Vellykos su STEAM Happy St. Easter with STEAM'', kuru sasniedzamie rezultāti ir dalīšanās sava darba pieredzē,  bērnu radošuma attīstīšanai. Sirsnīgi pateicamies mūsu pedagogiem Tatjanai Ivanovai, Natašai Sahanei, Ingai Utānei par aktīvu līdzdalību projektu realizēšanā.