Eiropas jūdze 2022.

Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, un aktivitātes norisināsies 5.jūnijā vairākās Eiropas un pasaules valstīs. Mēs piedāvājam katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā.
Arī  mūsu Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' bērni kopā ar iestādes darbiniekiem izvēlējās šo attālumu veikt skrienot, apkārt bērnudārzam 5 apļus ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu. Tas bērniem sagādāja prieku, gandarījumu un pozitīvas emocijas. Sirsnīgu pateicību par šogad organizētajām aktivitātēm izsakām, skolotājām Valentīnai Grigorjevai, Ingai Utānei un Karīnai Visockai.