Atvērto durvju dienas ''Rozītē''.

  Pavasaris atver savas durvis visam dzīvajam un neparastajam. Mums pašiem labprāt gribas doties ciemos, un tāpat gribas ciemiņus uzņemt pie sevis. No 2022.gada 6 aprīļa līdz 29.aprīlim mūsu iestādes grupu bērni gaidīja ciemos savus vecākus uz „Atvērto durvju dienu”.

Ik vecāks tika mīļi gaidīts paviesoties vidē, kurā viņa bērns pavada lielāko dienas daļu. Paldies vecākiem, kuri bija klātesoši un apmeklēja pasākumu. Ikdiena bērnudārzā ir pilna dažādu noskaņu notikumiem – priecīgiem, zinātkāriem, domājošiem, neparedzamiem, un visiem notikumiem te ir vieta, visas situācijas top piepildītas. To arī sauc par dzīvi bērnudārzā, kurā savijas emociju un notikumu dzīpari dažādās nokrāsās.

  Atvēro durvju dienās mūsu pedagogi, bērni un vecāki kopā veidoja rotaļnodarbības, kurās daudz uzzināja jauna un prasmīgi iedziļinājās, pētīja, lasīja, vēroja, rakstīja un lasīja kopīgi atbilstoši jaunajam mācību saturam. Vecāki atzinās ka šobrīd mācību situācija ir manījusies un tā ir radoša, interesanta jo bērni paši izvirza tēmu un ko grib uzzināt par to bērniem ir motivācija uz mācīšanos.