Aktualitātes

 • Kopā mēs visu varam.

  Mūsu iestāde ‘’Rozīte’’ kopš 2019. gada ir iesaitījusies projektā ‘’Darbīgās kopienas’’, kas tiek īstenots sadarbībā ar British Council pārstavniecību Latvijā. Mūsu uzdevums ir iesaistīt vecākus, bērnus , darbiniekus dažadās brīvprātīgās aktivitātēs un aktīvi sadarboties ar Ķīmiķu rajona organizācijām un iestādēm. Projekta ietvaros tika atvērts bērnu un jauniešu centrs ‘’Mezgls’’, kurš atrodas ļoti tuvu mūsu iestādei uz kuru bērni var iet savā brīvajā laikā un darboties kopā ar vecākiem. Mūsu pilsētai Daugavpilij šogad ir 745.gadi, tāpēc mūsu iestādes vecāki, darbinieki un bērni mūsu pilsētai dāvināja dāvanas – tika izveidotas puķu dobes pie ‘’Gulbju laboratorijas’’ un ‘’Ceriņu bibliotēkas’’, kā arī pagalmos pie vientuļo pensionāru logiem. Vecāki ar bērniem pagalmos un pie centra ‘’Mezgls’’ zīmēja pilsētas simbolu kaijas. Aktivitātes turpināsies līdz 2021. gadam.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu darbiniekiem, vecākiem un bērniem par aktīvu iesaistīšanos projektā.

 • Sveicam Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

  1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī ''Rozītes'' bērni priecājās īpašā šai dienai veltītā pasākumā. Aktivitātes tika rīkotas katrai grupai atsevišķi, kurās bērni dejoja, dziedāja un zīmēja skaistus zīmējumus uz asfalta.

  Bērnu aizsardzības dienas aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu, speciāli bērniem veltītu svētku veidā tika atzīmēta 1950.gadā.

 • Šogad aiziet uz skolu ''Rūķīšu'' un ''Varavīksnes'' grupu bērni.

  29. maijā mūsu ''Rozītē'' šogad notika izlaidums sagatavošanas grupu bērniem jaunā formātā. Izlaiduma balles sakarā ar Covid 19 situāciju Latvijā notika bez vecāku līdzdalības.

  Protams, neizpalika apsveikumi, mazi pārsteigumi, novēlējumi, dāvanas un garšīgi našķi. Bērni izlaidumā skandināja dziesmas dzejoļus un tika organizētas dažādas aktivitātes bērnu radošumam, kā arī saņēma medaļas par pirmsskolas pabeigšanu. Bērni atstāja mūsu bērnudārzam jauku pārsteiguma dāvanu- koku, kuru kopā ar bērniem iestādījām iestādes teritorijā, lai bērni ejot uz skolu garām mūsu iestādei ik gadu vērotu, kā tas aug kupls un stalts.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām Anitai Staskevičai, Inārai Filipskai, Valentīnai Grigorjevai, Tatjanai Ivanovai un auklītēm Ludmilai Semjonovai, Gaļinai Teležnikovai par izcilu bērnu sagatavotību skolas gaitas uzsākot.

  Novēlam saviem mazajiem audzēkņiem jaukas, mīļas, atsaucīgas skolotājas uzsākot kompetenču pieejas īstenošanu skolās!

 • Sargāsim sevi un citus! Būsim veseli!

  Šobrīd Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam.

  Šajā laikā cilvēkiem piemēroti drošības pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams ierobežot vīrusa izplatību. Mūsu uzdevums ir ievērot šos piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem ne tikai pret sevi, bet arī līdzcilvēkiem. Liela daļa iedzīvotāju šo laiku pavada mājās ar saviem bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā pieskatītu tos bērnus, kuru vecāki paši to nevar nodrošināt.

  Rūpējoties par iestādes darbinieku aizsardzību, viens no ieteikumiem ir lietot sejas masku, bet diemžēl, tās šobrīd nav pieejamas. Tāpēc mūsu šuvēja Ņina Daņilova un auklīte Ludmila Ivanova maskas pagatavo pašu spēkiem, lai mazinātu risku infecēties, izveidojot papildus barjeru virs elpceļiem.

  Neaizmirsīsim, ka maska palīdzēs vien tad, ja izmantosim kombinācijā ar regulāru roku mazgāšanu un riskam pakļauto virsmu dezinficēšanu.

  Sargāsim sevi un mums viss izdosies!

 • Attālinātā mācīšanās pirmsskolniekiem.

  Cienījamie vecāki!

  Saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz šī gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija.Laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Situācija ir neparasta, jo arī citi ģimenes locekļi atrodas mājās, lai mācītos vai strādātu attālināti. Šādā situācijā ir svarīgi būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene šajā laikā darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu ģimenes locekļu vajadzībām.

  SKOLA 2030 izstrādāja vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, kurus vecāki varēs izmantot jebkurā laikā, piemēram, “Brokastis, pusdienas, vakariņas” un “Matemātika katrai dienai”.

  Katru nedēļu ārkārtējās situācijas laikā SKOLA 2030 piedāvās vecākiem atbalstu, kā nedēļas laikā kopā ar bērniem izzināt kādu tematu. Šo tematu var izzināt visi ģimenes pirmsskolas vecuma bērni kopā. Pirmajam tematam ir izveidots skaidrojošs video un katru nedēļu tiks pievienots bērna mācību darbību apraksts un skaidrojums, ko bērns ar šīm darbībām mācās, kā arī nepieciešamais pieaugušo atbalsts. Lai interesanta mācīšanās kopā! Pirmais temats ir “Mana brīnumzeme”https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

  No 23. marta 5-6 gadīgo bērnu pedagogi sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, attēliem, receptēm utml. Sagatavošanas grupās iestādes logopēde arī piedāvās savas aktivitātes audzēkņu runas attīstīšanai. Pedagogi komunicē ar vecākiem izveidotās whatsApp vai facebook grupās.

  Pateicamies vecākiem par aktīvu piedalīšanos piedāvātajās aktivitātēs. Sekojiet lūdzu visiem jaunumiem

  Novēlam visiem izturību un stipru veselību! Ceram uz veiksmīgu sadarbību .

 • Ieteikumi vecākiem krīzes situācijā.

  Dārgie vecāki, ņemot vērā COVID-19 izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un karantīnu, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. bērniem ir jāpaliek mājās, lai saglabātu veselību! Līdz ar to maksimāli IEROBEŽOJIET KONTAKTUS AR CITIEM CILVĒKIEM, IZVAIRIETIES ATRASTIES PUBLISKĀS VIETĀS, kur ir daudz cilvēku!!!

  Lai izskaidrotu situāciju un mazinātu bērna bailes un uztraukumu, samīļojiet savu bērnu, mierīgi pastāstiet bērnam, kā jārīkojas šajā laikā:

  Vislabākais, ko vari darīt, lai būtu vesels,- paliec mājās!

  Mācies attālināti, ievērojot skolotāju sūtītās instrukcijas, ko saņem caur e-klasi!

  Komunicē ar draugiem, izmantojot informācijas komunikācijas rīkus!

  Mazgā rokas!

  Sasveicinies nesarokojoties!

  Izvairies braukt ar sabiedrisko transportu!

  Izvairies apmeklēt izklaides centrus, veikalus!

  Pastāsti vecākiem, ja jūties slikti vai noguris!

  Dārgie vecāki, izmantojiet šo laiku piepildītai kopā būšanai:

  Spēlējiet galda spēles!

  Miniet krustvārdu mīklas!

  Lasiet grāmatas!

  Salieciet LEGO un puzles!

  Kopā gatavojiet ēdienus!

  Zīmējiet!

  Veidojiet rokdarbus!

  Kopā nodarbojieties ar fiziskajām aktivitātēm!

  Veltiet laiku saviem hobijiem!

  Pasakiet bērniem, ka viņi var justies nobijušies, uztraukušies, sarūgtināti, vīlušies, bet kopā ar ģimeni viņi tiks visam pāri. Tā ir tikai pagaidu situācija.

  Sekojiet informācijai!

  Esiet pozitīvi, veltiet laiku ģimenei, saglabājiet mieru!

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Nepieciešamības gadījumā zvaniet mums: tālr. 65421623, 65423110

  Рекомендации родителям в кризисной ситуации

  Дорогие родители, учитывая распространие вируса COVID-19 и введенное чрезвычайное положение в Латвии, а также карантин, с 13.03.2020 по 14.04.2020 дети должни оставаться дома для сохранения здоровья. В связи с этим ОГРАНИЧЬТЕ КОНТ АКТЫ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ МЕСТА БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!!!

  Чтобы объяснить ребенку ситуацию и снизить возможные страхи и волнения, обнимите своего ребенка и спокойно объясните ему, как везти себя в данной ситуации:

  Самое лучшее, что ты можешь сделать, чтобы быть здоровым, - остаться дома!

  Учись дистанционно, соблюдай инструкции учителя, полученные через e-класс!

  Общайся с друзьями дистанционно, используя средства коммуникации!

  Мой руки!

  Здоровайся, не пожимая рук!

  Избегай поездок в общественном транспорте!

  Избегай посещения магазинов и торговых центров!

  Расскажи родителям, если почувствуешь себя плохо!

  Дорогие родители, используйте это время для того, чтобы быть рядом со своим ребёнком:

  Играйте в настольные игры!

  Разгадывайте кроссворды!

  Читайте книги!

  Собирайте LEGO и пазлы!

  Вместе готовьте блюда!

  Рисуйте!

  Занимайтесь рукоделием!

  Вместе выполняйте физические упражнения!

  Уделите время хобби!

  Объясните детям, что они могут испытывать чувство страха, тревоги, огорчение, разочарование, но все вместе мы справимся. Это лишь временная ситуация!

  Следите за информацией!

  Будьте позитивны, уделите время семье, сохраняйте спокойствие!

  Управление образования г.Даугавпилса

  В случае необходимости звоните нам: 65421623, 65423110

 • ''Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš''.

  Cienījamie vecāki informējam Jūs ka latviešu valodas aģentūra (LVA) nāk klajā ar jaunu latviešu valodas apguves spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, ko ērti spēlēt ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs. Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēles laikā bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās raksturot attēlos redzamās situācijas. Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, veidojamā teikuma garums nosaka spēles grūtības pakāpi – trīs, četri vai pieci vārdi teikumā. Spēle pieejamaLVA vietnē Māci un mācies latviešu valoduhttp://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/varduspele/

  „Jau kopš 1996. gada Latviešu valodas aģentūra izstrādā mācību un metodiskos materiālus latviešu valodas apguvei, nodrošina pedagogu tālākizglītību un īsteno daudzveidīgas aktivitātes latviešu valodas apguves atbalstam. Arvien biežāk izskan lūgums pēc mūsdienīgiem mācību materiāliem, kas izmantojami pašmācībai, aktīvi iesaistot gan vecākus, gan bērnus valodas apguves procesā” spēles izstrādes nozīmību skaidro LVA direktora vietniece, izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa.

  LVA izglītības daļas galvenā metodiķe Vineta Vaivade papildina „Izglītības jomā digitālās tehnoloģijas ienāk arvien plašāk – tās ir jaunas iespējas, kas pārsniedz laika un telpas robežas. Spēlēt spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”bērns var viens vai kopā ar vecākiem sev ērtā laikā un vietā, tāpat to var izmantot skolā mācību procesā. Mēs pozitīvā veidā izmantojam bērnu aizraušanos ar mobilajām ierīcēm, radot materiālu, kas paralēli aizrautīgai spēlei, palīdz apgūt latviešu valodu.”

  Spēle „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”papildina līdz šim LVA valodas apguvei piedāvātās spēles „Valodiņa”, „Atrodi burtus!”, „Atrodi vārdus!”, kā arī citus multimodālus mācību materiālus, kas tiek plaši izmantoti latviešu valodas apguvē gan pašmācībā, gan mācību procesā skolās. 2019. gadā LVA vietne „Māci un mācies latviešu valodu” izmantota 1 529107 reizes, kas apliecina izstrādāto materiālu plašo nozīmību latviešu valodas apguvē.

  2020. gadā valodas apguvējiem tiks piedāvāta arī bilžu vārdnīca elektroniskā formātā, kā arī jauna lietotne pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei. Jaunumiem aicinām seko līdziwww.valoda.lv.

  Informāciju sagatavoja Liene Valdmane

  LVA izglītības daļas metodiķe

 • Bērnu un vecāku viktorīna ‘’Putni nometnieki’’.

  Mūsu bērnudārza vecākajai grupai „Puķītes’’ janvāris noritēja Putnu nometnieku zīmē. Visu mēnesi bērni iepazina Latvijā ziemojošos putnus, pētīja viņu izskatu, uzzināja ar ko putni labprāt mielojas. Putnu raksturu iepazina latviešu tautas pasakās un tautasdziesmās. Sadarbībā ar vecākiem veidoja putnu barotavas, kuras izvietojām dārziņa teritorijā.

  Mazo pētnieku iegūtās zināšanas ļoti noderēja 30. janvārī rīkotajā viktorīnā ‘’Pazīstu putnus nometniekus’’. Uz šo viktorīnu aicinājām arī bērnu vecākus. Dalībnieki izlozēja savu vietu pie galdiem un 4 aktīvas komandas sāka aizraujošo spēli. Uz interesantajiem jautājumiem atbildēja arī bērnu vecāki. Bērni pārsteidza ar augsto zināšanu līmeni arī uz dažiem āķīgiem jautājumiem. Ar jautrām ‘’Mazo putniņu dejām’’ un dziesmām sporta pauzēs, nemanot aizritēja jaukais kopīgais pasākums.

  Noslēgumā apbalvotas tika visas komandas ar saldām balvām un ‘’Putnu eksperta’’ medaļām. Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām Gunai Vorotinskai, Ingai Utānei un auklītei Innai Soroko par tik jauko pasākuma organizēšanu.

 • Pasaules sniega diena 2020.

  Pasaules Sniega dienu mūsu iestādē jau atzīmē daudzus gadus. Šajā dienā parasti jautri un atraktīvi notiek dažādas aktivitātes. Spēles un rotaļas ar sniegu – slēpošana, vizināšanās ar ragaviņām, ātras stafetes un citi bērnu ziemas prieki. Diemžēl šoziem laiks nesagādā mums sniegaino prieku un neļauj izbaudīt īstu ziemas izpriecu… Bet tas nav iemesls nesvinēt Pasaules Sniega dienu!

  Trešdien, 22. janvārī, mūzikas zālē sapulcējās ‘’Bitīšu’’ grupas bērni un sarīkoja jautru Pasaules sniega dienas svinēšanu. Skolotājas Alla Sohnenko,Jeļena Soloveja un auklīte Tatjana Oņiščenko sarīkoja bērniem dažādas stafetes un aktivitātes saistītas ar sniegu. Bērni tika organizēti kā ‘’sportiskie meža dzīvnieciņi’’.

  Jautro aktivitāšu gaitā bērni sacentās ātrumā, uzmanībā un veiklībā. ‘’Dzīvnieciņu’’ komandas ļoti centās un parādīja lieliskus rezultātus.

  Mēs visi kopā ļoti gaidām sniegainu laiku, lai jautri pavadīt ziemas otro pusi.