Aktualitātes

 • EIROPAS JŪDZE 2021.

  Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, kas notiek no 1-6.jūnjam vairākās Eiropas un pasaules valstīs. ISCA piedāvā katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā. Piem. skolas vecuma bērni, skrienot, 1 jūdzi var paveikt 15 minūtēs.

  5 iemesli, kāpēc nelielu distanču veikšana, staigājot, nūjojot vai skrienot, ir lielisks veids kā atkal uzsākt fiziskās aktivitātes pēc pārtraukuma:

  nepieciešams minimāls sagatavošanas process: piem. pat strādājot no mājām vai birojā, var uztaisīt nelielus pārtraukumus, lai nedaudz izstaigātos;

  neliela pastaiga vai skrējiens palīdzēs nostiprināt muguru;

  tas ir atslodzes brīdis, mēģini atpūsties no viedierīču ekrāniem;

  regulāras īsas pastaigas veicina asinsriti un palielina skābekļa daudzumu asinīs;

  piem. nūjojot tiek nodarbināti ap 90% cilvēka ķermeņa muskuļu.

  Arī mūsu Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē 2. jūnijā ‘’Eiropas jūdzē’’ startēja ‘’Rūķīšu’’ un ‘’Zvaniņu’’ grupas. Pasākuma laikā bērni veica iesildīšanās vingrinājumus ar skolotāju V.Grigorjevu un J. Livču. Pēc iesildīšanās bērni startēja apkārt mūsu bērnudārzam 1 jūdzi = 1,609 km ar dažādiem šķēršļiem. Nobeigumā bērni taisīja atslābināšanās vingrinājumus un saņēma medaļas par piedalīšanos. Bērni ar lielāko prieku un aizrautību veica ‘’Eiropas jūdzes’’ distanci, jo ir svarīgi bērnos ieaudzināt pozitīvu attieksmi pret sportu.

  Izsakām sirsnīgu pateicību skolotājām Valentīnai Grigorjevai un Jeļenai Livčai par organizēto pasākumu bērniem un gūto gandarījumu no fiziskajām aktivitātēm.

 • Latvijas Sarkanā krusta akcija ‘’Dāvāsim pavasara prieku un siltumu!’’

  Sniedzot palīdzīgu roku līdzcilvēkiem, Lieldienu svētkus mēs sagaidām ar līdzjūtības, cilvēcības un prieka noti. Šogad mūsu Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Rozīte’’ nolēma izteikt ‘’bezgalīgu pateicību’’ visiem DRS darbiniekiem, kas ārstē, aprūpē un glābj dzīvības Covid - 19 slimniekiem. 22.aprīlī mūsu iestādes darbinieki sarūpēja augļu kasti, kura tika nogādāta slimnīcai.

  Savukārt, sadarbībā ar mūsu iestādes vecākiem grupiņas savāca kārbas ar kancelejas precēm, cepumiem, tējām, kafijām, rotaļlietām. Šis ziedojums tika nogādāts atbalsta centra personām, kas nonākušas krīzē, palikušas bez mājokļa vai cietušas no vardarbības. 27. aprīlī arī nogādājām uz Šaurā ielu 26 savāktos ziedojumus.

  Izsakām sirsnīgu pateicību mūsu darbiniekiem, vecākiem un bērniem par sirds dāsnumu.

 • Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos!

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar saņemt vakcināciju. Vakcinācija varnovērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

  Vakcinējot lielāko daļu pieaugušo, tai skaitā arī pedagogus un citus darbiniekus izglītības iestādēs, iespējams pasargāt no saslimšanas arī bērnus līdz 16 gadu vecumam, kuriem vakcīna vēl nav izstrādāta. Ja mēs, pieaugušie (vecāki, skolotāji), būsim vakcinējušies, tad nepakļausim riskam apkārtējos, īpaši bērnus, un gan bērni, gan skolotāji varēs atgriezties skolās, lai turpinātu mācības klātienē.

  Ja pietiekami daudz cilvēku iedzīvotāju grupā ir imūni pret infekcijas slimību, tā, visticamāk, neizplatīsies no cilvēka uz cilvēku. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri nevar saņemt vakcināciju, jo, piemēram, viņi ir pārāk jauni vai viņiem ir alerģija pret vakcīnas sastāvdaļām, gūst labumu no vakcinētajiem cilvēkiem, jo slimība starp cilvēkiem nevar tik viegli izplatīties. Turklāt imunizācijas programmas palīdz mazināt sociālo, psiholoģisko un finansiālo slogu, ko slimības rada cilvēkiem un valdībām, mazinot spiedienu uz veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmām un ļaujot cilvēkiem īstenot produktīvas darbības, tostarp izglītības un nodarbinātības jomā.

  Vakcinācija irlabākais veids, kā iegūt imunitātipret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina iespējas saslimt ar noteiktām infekciju slimībām.Tieši tāpēc jau no š.g. 12. aprīļa Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu, skolu 1.-6. un 12. klašu pedagogiem un darbiniekiem, kā arī tiem darbiniekiem, kuri strādā klātienē, bet no 3. maija arī pārējo izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja vakcinēties. Ievērojot brīvprātības principu, to varēs izdarīt gan individuāli, gan kolektīvi (skatīties zemāk infografiku).

  Pedagogi ir tie sabiedrības locekļi, kuriem piemīt kritiskā domāšana, analītiskās prasmes un iedzimta zinātkāre, kas palīdz pieņemt nosvērtus, uz faktiem un zinātniskajiem pētījumiem balstītus lēmumus. Daudzi skolotāji jau ir gatavi vakcinēties un vakcinējas, izmantojot citu prioritāro grupu iespējas, rādot piemēru vecākiem, pilngadīgām māsām un brāļiem, vecvecākiem, radiem, draugiem.

  Būsim sociāli atbildīgi par sevi un bērniem, kas ir apkārt, un izmantosim piedāvāto iespēju vakcinēties, lai bērni ātrāk atgrieztos uz skolu!

  Vairāk informācijas var iegūt Eiropas vakcinācijas informācijas portālā: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Я хочу, чтобы ученики вернулись в школу, поэтому делаю прививку!

  Всех жителей Латвии приглашают сделать прививку от Covid-19. Вакцинация позволит защитить себя и других людей, снизится риск распространения болезни на других членов семьи, одноклассников, коллег, друзей, соседей и других членов общества с ослабленным иммунитетом: маленьких детей грудничкового возраста, пожилых людей, больных раком и тех, которым нельзя пройти вакцинацию по медицинским показаниям. Вакцинация может предотвратить распространение заболевания и снизить количество новых инфекций.

  Вакцинация большинства взрослого населения, включая учителей и других сотрудников образовательных учреждений, защитит детей в возрасте до 16 лет, для которых вакцина еще не разработана. Если мы, взрослые (родители, учителя), сделаем прививку, мы не подвергнем риску окружающих, особенно детей. И дети, и учителя смогут вернуться в школу, чтобы продолжить учебу очно.

  Если достаточное количество людей будут невосприимчивы к инфекционному заболеванию, снизится риск дальнейшего распространения коронавируса. Это называется коллективным иммунитетом. Это означает, что люди, которые не могут получить вакцину, например, потому что они слишком молоды или имеют аллергию на компоненты вакцины, получают пользу от вакцинируемых людей. Кроме того, программы иммунизации помогают снизить социальное, психологическое и финансовое бремя болезней для отдельных лиц, позволяя людям работать, получать образование и заниматься общественной деятельностью.

  Вакцинация - лучший способ получить иммунитет по сравнению с тем иммунитетом, который вы приобретаете после болезни. Вакцинация предотвращает появление у людей тяжелых симптомов заболевания. В отличие от других лекарств, вакцина – единственное средство, которое не лечит саму болезнь, но снижает вероятность развития определенных инфекционных заболеваний. Вот почему с 12 апреля этого года будет возможность пройти вакцинацию работникам городских дошкольных образовательных учреждений, специальных учебных заведений, учителям, работающим в 1-6 и 12-ых классах общеобразовательных школ, техническим работникам, которые находятся в контакте с детьми, в том числе сотрудникам, работающим очно, а с 3 мая – всем остальным учителям, которые работают с детьми. Это можно будет сделать добровольно как индивидуально, так и коллективно (см. инфографику ниже).

  Педагоги - это члены общества, обладающие критическим мышлением, аналитическими способностями и врождённой любознательностью, умеющие принимать взвешенные решения, основанные на фактах и ​​исследованиях. Многие учителя готовы к вакцинации, а некоторые уже проходят ее, используя возможности других приоритетных групп, показывая пример родителям, взрослым братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, родственникам, друзьям.

  Будем социально ответственными за себя и окружающих нас детей, воспользуемся предоставленной возможностью сделать прививки, чтобы дети скорее вернулись в школу!

  Более подробная информация доступна на Европейском информационном портале вакцинации: https://vaccination-info.eu/lv/covid-19/covid-19-vakcinas

  Информацию подготовило

  Управление образования г.Даугавпилса

 • Pasaules veselības diena.

  Katru gadu7. aprīlīmēs atzīmējamPasaules Veselības dienu- šajā datumā 1948. gadā tika dibināta Pasaules Veselības organizācija. Šīs tematiskās dienas mērķis ir izglītot cilvēkus par veselību un tās dažādajām komponentēm, kā arī atgādināt, ka jebkuras personas pienākums ir rūpēties un būt atbildīgam pret sevi un savu veselības stāvokli.

  Pasaules Veselības organizācijas (PVO)veselības definīcijanosaka, ka veselība ir pilnīgasfiziskas,garīgasunsociālaslabklājības stāvoklis, nevis vienkārši stāvoklis, kad cilvēks nejūtas slims vai novārdzis. Šī definīcija atklāj to, cik daudzveidīgi ir veselības aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība ikdienā.

  Mūsu 23.pirmsskolas izglītības iestādē arī šajā dienā vecāko un sagatavošanas grupu bērniem notika izglītojoši pasākumi par veselīgu dzīvesveidu. Rotaļnodarbību laikā bērni iepazinās ar SPKC izveidoto prezentāciju, sportoja, veica dažādus uzdevumus par veselīgu ēdienu.

 • Priecīgas Lieldienas!

  Priecīgas un saulainas novēlam visiem Lieldienas!

  Lieldienas rītiņā,Agri gāju šūpoties,Lai redzētu koku galos

  Zelta sauli mirgojam.

  Un sirsnīgi pateicamies mūsu8, 10, 6, 12, 5, 7. grupas pedagogiem, bērniem un vecākiem par Jūsu atsaucību un empātiju projekta ‘’Darbīgās kopienas’’ ietvaros, cepumiņu un atklātnīšu izgatavošanā vientuļajiem pensionāriem.

 • KONKURSS “MANAS ĢIMENES LIELDIENU OLA”.

  Vienības nams aicina piedalīties radošo instalāciju konkursā

  “Manas ģimenes Lieldienu ola”

  Ēd, vistiņa, kviešu graudus,

  Dēj oliņas Lieldienām.

  Daudz bij man bāleliņu

  Baltu olu ēdājiņu.

  Ziemas sals sāk atkāpties un jau ir jūtama pavasara siltā dvesma, un jau pavisam drīz mēs sagaidīsim Lieldienas. Līdz ar to Vienības nams aicina daugavpiliešus iesaistīties radošo instalāciju konkursā “Manas ģimenes Lieldienu ola”.

  Konkursa dalībnieki ir aicināti no dažādiem materiāliem veidot Lieldienu olu, kas atspoguļo Lieldienu tradīcijas viņu ģimenē, kā arī radošā vēstījumā to prezentēt (pasakas, dzejoļa, dziesmas vai kādā citā brīvi izvēlētā formā). Video ilgums līdz 1 minūtei.

  Instalācijas izmēri un izmantotie materiāli – pēc dalībnieku brīvas izvēles.

  Savus video jāaugšupielādē datu glabāšanas platformāwww.failiem.lv, saite uz video jāiesūtaleonova@vienibasnams.lvlīdz 15.martam.

  Iesūtītie materiāli tiks publicēti Vienības nama mājaslapā un Facebook kontā.

  Radošākā video autori tiks apbalvoti ar Vienības nama specbalvu. Rezultāti tiks paziņoti 1.aprīlī.

  ________________________________________________________

  Informācija:www.vienibasnams.lv

 • Informācija vecākiem!

  MK rīkojums Nr.655 nosaka, ka no 2021.gada 16. marta darbu turpinās bērnudārzi, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē vai darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestāde paļaujas uz izglītojamo vecāku personisko atbildību, nepieprasot papildus nekādu apliecinājumu.

  Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.

  Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests.

 • Aicinām piedalīties atbalsta programmā ''Stop 4-7''.

  Aicinām piedalīties atbalsta programmā „STOP 4-7”

  Aicinām ģimenes, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

  Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

  Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver:

  2 izvērtēšanas konsultācijas

  10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā otrdienās no plkst. 9:00-15:00)

  10 vakara nodarbības vecākiem (viena nodarbība nedēļā no plkst. 16.00 – 18.00)

  4 nodarbības ar bērnu pedagogiem

  individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

  Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

  Nodarbības notiks:

  Kad?No 11.05.2021. – 13.07.2021.

  Kur?J.Raiņa Daugavpils 6.vsk “TOY spēļu centrā-bibliotēkā”, adrese: Komunālā ielā 2.

  Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi koordinatoram:Tatjanai Maņkovskai, Jūsu pašvaldībā e-pasts:tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv, t.nr. 27066595 līdz 2021.gada 1.aprīlim.

 • Meistarklase sadarbībā ar ''Art-Zaiceva''.

  3. martā mūsu izglītības iestādē ''E-twinning'' projekta ietvaros par kokiem''' Kreatywny, samodzielny i innowacyjny przedszkolak. Zabawy w nurcie pedagogiki Freinetowskiej i Froeblowskiej'', notika ''Art - Zaiceva'' meistarklase 4-5.gadus veciem bērniem. Šajā projektā piedalījās 6. grupas pedagogi Nataša Sahane, Inga Utāne un bērni.

  Bērni skolotājas Aļonas Savickas pavadījumā gleznoja kokus četros gadalaikos. Šī projekta mērķis ir veidot bērnu ekoloģisko kultūru vērojot, atklājot veidot estētiskās izjūtas. Koki mūs iekļauj katru dienu, bet tam gandrīz nepievērš uzmanību. Koki nerunā, nevar pārvietoties kā dzīvnieki vai cilvēki. Bet koki ir dzīvības un spēka simbols. Koki aug un mirst sniedz mums prieku un aizsargā mūsu veselību. Tomēr bērni bieži dara tiem pāri lauž zarus, plosa mizu, plūc lapas. Kokos dzīvo arī dažādi kukaiņi, tur mīt dzīvība kura jāsargā. Tāpēc ļoti svarīgi ir dot bērniem zināšanas par to, kāpēc koki klusē, kāda ir to nozīme dabai un cilvēkam.

  Rotaļnodarbībā bērni iemācījās jaunus gleznošanas paņēmienus un guva lielu prieku par paveikto darbu.

  Mūsu iestādes administrācija izsaka sirsnīgu pateicību visiem kuri iesastījās šajā aktivitātē!