Aktualitātes

 • Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!

  Ik skolotājs ir burvis,

  Jo sirdis atslēgt māk,

  Lai tajās labestība

  Un mīlestība nāk.

  Ik skolotājs ir burvis

  Un eņģelis mazliet,

  Jo, zināšanas sējot,

  cauri gadsimtiem spēj iet.

  /M. Bārbele/

  Sirsnīgi sveicam mūsu iestādes pedagogus Skolotāju dienā!

 • Smilšu figūru konkurss 2020.

  Rotaļas smilšukastē ir ļoti iecienītas vasaras laikā. Darbojoties ar smiltīm attīstās bērnu pirkstu sīkā motorika, intensīvāk notiek izziņas procesu attīstība, paaugstinās bērna motivācija darboties. Smiltīm piemīt brīnišķīga īpašība pazemināt negatīvo psihisko enerģiju. 22.jūlijā mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' notika ''Smilšu figūru konkurss 2020''. Pedagogi kopā ar bērniem veidoja dažādas interesantas figūras savās smilšukastēs. Savā darbā bērni izmantoja ne tikai smiltis, bet arī dažādus dabas materiālus un atribūtiku. Konkursa noslēgumā pirmo vietu ieguvējiem tika pasniegtas sulu paciņas, bet pārējie saņēma pateicību rakstus par izcilu piedalīšanos konkursā. Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām un bērniem par atjautīgumu un radošumu!

 • BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ: 5 JAUTĀJUMI, KAS JĀPĀRRUNĀ AR BĒRNIEM.

  Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus par drošību.

  1.Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?

  Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme „Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

  VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

  2.Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112?

  Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.

  Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

  3.Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

  Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

  Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

  4.Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik ilgi?

  Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērni regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs prom.

  Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.

  5.Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

  Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.

  VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

  VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!

 • Kopā mēs visu varam.

  Mūsu iestāde ‘’Rozīte’’ kopš 2019. gada ir iesaitījusies projektā ‘’Darbīgās kopienas’’, kas tiek īstenots sadarbībā ar British Council pārstavniecību Latvijā. Mūsu uzdevums ir iesaistīt vecākus, bērnus , darbiniekus dažadās brīvprātīgās aktivitātēs un aktīvi sadarboties ar Ķīmiķu rajona organizācijām un iestādēm. Projekta ietvaros tika atvērts bērnu un jauniešu centrs ‘’Mezgls’’, kurš atrodas ļoti tuvu mūsu iestādei uz kuru bērni var iet savā brīvajā laikā un darboties kopā ar vecākiem. Mūsu pilsētai Daugavpilij šogad ir 745.gadi, tāpēc mūsu iestādes vecāki, darbinieki un bērni mūsu pilsētai dāvināja dāvanas – tika izveidotas puķu dobes pie ‘’Gulbju laboratorijas’’ un ‘’Ceriņu bibliotēkas’’, kā arī pagalmos pie vientuļo pensionāru logiem. Vecāki ar bērniem pagalmos un pie centra ‘’Mezgls’’ zīmēja pilsētas simbolu kaijas. Aktivitātes turpināsies līdz 2021. gadam.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu darbiniekiem, vecākiem un bērniem par aktīvu iesaistīšanos projektā.

 • Sveicam Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā!

  1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī ''Rozītes'' bērni priecājās īpašā šai dienai veltītā pasākumā. Aktivitātes tika rīkotas katrai grupai atsevišķi, kurās bērni dejoja, dziedāja un zīmēja skaistus zīmējumus uz asfalta.

  Bērnu aizsardzības dienas aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu, speciāli bērniem veltītu svētku veidā tika atzīmēta 1950.gadā.

 • Šogad aiziet uz skolu ''Rūķīšu'' un ''Varavīksnes'' grupu bērni.

  29. maijā mūsu ''Rozītē'' šogad notika izlaidums sagatavošanas grupu bērniem jaunā formātā. Izlaiduma balles sakarā ar Covid 19 situāciju Latvijā notika bez vecāku līdzdalības.

  Protams, neizpalika apsveikumi, mazi pārsteigumi, novēlējumi, dāvanas un garšīgi našķi. Bērni izlaidumā skandināja dziesmas dzejoļus un tika organizētas dažādas aktivitātes bērnu radošumam, kā arī saņēma medaļas par pirmsskolas pabeigšanu. Bērni atstāja mūsu bērnudārzam jauku pārsteiguma dāvanu- koku, kuru kopā ar bērniem iestādījām iestādes teritorijā, lai bērni ejot uz skolu garām mūsu iestādei ik gadu vērotu, kā tas aug kupls un stalts.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu skolotājām Anitai Staskevičai, Inārai Filipskai, Valentīnai Grigorjevai, Tatjanai Ivanovai un auklītēm Ludmilai Semjonovai, Gaļinai Teležnikovai par izcilu bērnu sagatavotību skolas gaitas uzsākot.

  Novēlam saviem mazajiem audzēkņiem jaukas, mīļas, atsaucīgas skolotājas uzsākot kompetenču pieejas īstenošanu skolās!

 • Sargāsim sevi un citus! Būsim veseli!

  Šobrīd Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam.

  Šajā laikā cilvēkiem piemēroti drošības pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk būtu iespējams ierobežot vīrusa izplatību. Mūsu uzdevums ir ievērot šos piesardzības pasākumus un būt atbildīgiem ne tikai pret sevi, bet arī līdzcilvēkiem. Liela daļa iedzīvotāju šo laiku pavada mājās ar saviem bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā pieskatītu tos bērnus, kuru vecāki paši to nevar nodrošināt.

  Rūpējoties par iestādes darbinieku aizsardzību, viens no ieteikumiem ir lietot sejas masku, bet diemžēl, tās šobrīd nav pieejamas. Tāpēc mūsu šuvēja Ņina Daņilova un auklīte Ludmila Ivanova maskas pagatavo pašu spēkiem, lai mazinātu risku infecēties, izveidojot papildus barjeru virs elpceļiem.

  Neaizmirsīsim, ka maska palīdzēs vien tad, ja izmantosim kombinācijā ar regulāru roku mazgāšanu un riskam pakļauto virsmu dezinficēšanu.

  Sargāsim sevi un mums viss izdosies!

 • Attālinātā mācīšanās pirmsskolniekiem.

  Cienījamie vecāki!

  Saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz šī gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija.Laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Situācija ir neparasta, jo arī citi ģimenes locekļi atrodas mājās, lai mācītos vai strādātu attālināti. Šādā situācijā ir svarīgi būt pēc iespējas mierīgiem, pozitīviem un vienoties, kā ģimene šajā laikā darbosies, saplānot laiku un darbības atbilstoši visu ģimenes locekļu vajadzībām.

  SKOLA 2030 izstrādāja vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, kurus vecāki varēs izmantot jebkurā laikā, piemēram, “Brokastis, pusdienas, vakariņas” un “Matemātika katrai dienai”.

  Katru nedēļu ārkārtējās situācijas laikā SKOLA 2030 piedāvās vecākiem atbalstu, kā nedēļas laikā kopā ar bērniem izzināt kādu tematu. Šo tematu var izzināt visi ģimenes pirmsskolas vecuma bērni kopā. Pirmajam tematam ir izveidots skaidrojošs video un katru nedēļu tiks pievienots bērna mācību darbību apraksts un skaidrojums, ko bērns ar šīm darbībām mācās, kā arī nepieciešamais pieaugušo atbalsts. Lai interesanta mācīšanās kopā! Pirmais temats ir “Mana brīnumzeme”https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

  No 23. marta 5-6 gadīgo bērnu pedagogi sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, attēliem, receptēm utml. Sagatavošanas grupās iestādes logopēde arī piedāvās savas aktivitātes audzēkņu runas attīstīšanai. Pedagogi komunicē ar vecākiem izveidotās whatsApp vai facebook grupās.

  Pateicamies vecākiem par aktīvu piedalīšanos piedāvātajās aktivitātēs. Sekojiet lūdzu visiem jaunumiem

  Novēlam visiem izturību un stipru veselību! Ceram uz veiksmīgu sadarbību .

 • Ieteikumi vecākiem krīzes situācijā.

  Dārgie vecāki, ņemot vērā COVID-19 izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju un karantīnu, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. bērniem ir jāpaliek mājās, lai saglabātu veselību! Līdz ar to maksimāli IEROBEŽOJIET KONTAKTUS AR CITIEM CILVĒKIEM, IZVAIRIETIES ATRASTIES PUBLISKĀS VIETĀS, kur ir daudz cilvēku!!!

  Lai izskaidrotu situāciju un mazinātu bērna bailes un uztraukumu, samīļojiet savu bērnu, mierīgi pastāstiet bērnam, kā jārīkojas šajā laikā:

  Vislabākais, ko vari darīt, lai būtu vesels,- paliec mājās!

  Mācies attālināti, ievērojot skolotāju sūtītās instrukcijas, ko saņem caur e-klasi!

  Komunicē ar draugiem, izmantojot informācijas komunikācijas rīkus!

  Mazgā rokas!

  Sasveicinies nesarokojoties!

  Izvairies braukt ar sabiedrisko transportu!

  Izvairies apmeklēt izklaides centrus, veikalus!

  Pastāsti vecākiem, ja jūties slikti vai noguris!

  Dārgie vecāki, izmantojiet šo laiku piepildītai kopā būšanai:

  Spēlējiet galda spēles!

  Miniet krustvārdu mīklas!

  Lasiet grāmatas!

  Salieciet LEGO un puzles!

  Kopā gatavojiet ēdienus!

  Zīmējiet!

  Veidojiet rokdarbus!

  Kopā nodarbojieties ar fiziskajām aktivitātēm!

  Veltiet laiku saviem hobijiem!

  Pasakiet bērniem, ka viņi var justies nobijušies, uztraukušies, sarūgtināti, vīlušies, bet kopā ar ģimeni viņi tiks visam pāri. Tā ir tikai pagaidu situācija.

  Sekojiet informācijai!

  Esiet pozitīvi, veltiet laiku ģimenei, saglabājiet mieru!

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

  Nepieciešamības gadījumā zvaniet mums: tālr. 65421623, 65423110

  Рекомендации родителям в кризисной ситуации

  Дорогие родители, учитывая распространие вируса COVID-19 и введенное чрезвычайное положение в Латвии, а также карантин, с 13.03.2020 по 14.04.2020 дети должни оставаться дома для сохранения здоровья. В связи с этим ОГРАНИЧЬТЕ КОНТ АКТЫ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ МЕСТА БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!!!

  Чтобы объяснить ребенку ситуацию и снизить возможные страхи и волнения, обнимите своего ребенка и спокойно объясните ему, как везти себя в данной ситуации:

  Самое лучшее, что ты можешь сделать, чтобы быть здоровым, - остаться дома!

  Учись дистанционно, соблюдай инструкции учителя, полученные через e-класс!

  Общайся с друзьями дистанционно, используя средства коммуникации!

  Мой руки!

  Здоровайся, не пожимая рук!

  Избегай поездок в общественном транспорте!

  Избегай посещения магазинов и торговых центров!

  Расскажи родителям, если почувствуешь себя плохо!

  Дорогие родители, используйте это время для того, чтобы быть рядом со своим ребёнком:

  Играйте в настольные игры!

  Разгадывайте кроссворды!

  Читайте книги!

  Собирайте LEGO и пазлы!

  Вместе готовьте блюда!

  Рисуйте!

  Занимайтесь рукоделием!

  Вместе выполняйте физические упражнения!

  Уделите время хобби!

  Объясните детям, что они могут испытывать чувство страха, тревоги, огорчение, разочарование, но все вместе мы справимся. Это лишь временная ситуация!

  Следите за информацией!

  Будьте позитивны, уделите время семье, сохраняйте спокойствие!

  Управление образования г.Даугавпилса

  В случае необходимости звоните нам: 65421623, 65423110