Aktualitātes

 • Ziemassvētku burvību gaidot!

  Ziemassvētki ir paši mājīgākie svētki visa gada griezumā. Gaidot šos gaišos un svētīgos svētkus, mēs visi sapņojam par salaveča brīnumiem un piparkūku smaržu.

  Arī mūsu izglītības iestādē šogad notiek neparasti brīnumi. Grupiņās čalo bērnu prieks aktīvi rotājot telpas ar dažādiem darbiņiem, sāk smaržot piparkūku smaržas.

  Rūķīšu grupiņa kopā ar vecākiem iestudēja pasaku ''Piparkūku cepšana''. Šāda veida aktivitātes, kurās ir iesaistīti vecāki sniedz bērniem pozitīvu gandarījumu.

  Pateicamies ''Rūķīšu'' grupiņai par aizraujošo pasākumu un novēlam sirsnīgus ziemassvētkus un laimīgu jauno 2023. gadu!

 • Mūsu ''Rozītei'' 55.

  Daugavpils 23 PII “Rozīte” skaistajā, pirms ziemassvētku laikā iestādes telpās un teritorijā svinēja 55 gadu jubileju.

  ''Rozītes'' 55 gadi ir bagāti ar interesantiem notikumiem – svinēti interesanti svētki, organizēti dažādi pasākumi, bērni mācījušies, guvuši zināšanas un prasmes un visus šos skaistos gadus bērnudārza telpās nerimstīgi čalo bērnu balsis. Šajos gados notikušas daudz lielākas un mazākas pārmaiņas gan vadītāju un darbinieku ziņā, ēkas un teritorijas vizuālās pārvērtības un protams bērni, kas katru gadu nāk un iet un atnes mums tik daudz jauna un interesanta.

  Svētku ietvaros, tika organizēti dažādi pasākumi – grupu skolotājas stāstīja bērniem par bērnudārza dažādiem notikumiem – kādus svētkus svinam, par pasākumiem.Radošajā dienā bērni – gatavoja apsveikumu bērnudārzam dzimšanas dienā, bērnu veidotie apsveikumi rotā bērnudārza telpas.

  Liels paldies visiem bērnudārza vecākiem par atbalstu, ieinteresētību, ka arī “Rozītes” kolektīvam, kuri iesaistījās šo fantastisko pasākuma plānošanā, organizēšanā!

  Mīļo dārziņ! Esi varens kā nekad! Mirdzi un iedvesmo mūsu mazo iemītnieku sirsniņas!

 • Ekskursija uz Daugavpils Māla mākslas centru.

  Sagatavošanas grupas ''Puķītes'' 9.novembrī devās ekskursijā uz Daugavpils Māla mākslas centru. Mākslas centrā ķeramiķis Jānis bērnus iepazīstināja ar mākslinieku darba telpām, pastāstīja par interesantajiem māla mākslas darbiem iestāžu zālēs. Ķeramiķes Lilijas meistarklasē bērni varēja rādīt savu talantu veidojot kādu mazu mākslas darbu. Tapa pogas un piekariņi, vāzes un gliemeži, arī kāds lācis. Pēc māla apdedzināšanas , mūsu mazie mākslinieki to apgleznoja un veidoja savu darbu izstādi Latvijai un Latgalei par godu!

  Pateicamies par izzinošo un radošo ekskursiju Daugavpils Māla mākslas centra darbiniekiem un vecākiem!

 • Latvijas Veselības Sporta nedēļa 2022.

  Veselības nedēļa jeb MoveWeek ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

  Mūsu iestāde šajā pasākumā piedalās jau kopš 2019.gada. Šogad sadarbībā ar 26. pirmsskolas izglītības iestādi grupiņu ''Bitītes'' notika ''Jautrās stafetes''. Pasākuma laikā bērni sacentās ātrumā, spēkā un orientēsanās spējās. Kopumā šogad ''Latvijas Veselības Sporta Nedēļā'' piedalījās 43 dalībnieki pasākumā un 150 bērni grupās vingroja,skrēja, dejoja. Noslēgumā katram bērnam tika pasniegts diploms un medaļa par piedalīšanao pasākumā. Prieks par paveikto un galvenais, ka bērni smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām aktivitātēm. Cerēsim, ka Veselības nedēļā gūtā informācija mums visiem palīdzēs būt veseliem!

  Paldies pasākuma organizatoriem skoltājām Karīnai Visockai, Ingai Utānei un Jeļenai Solovejai par idejām un ieguldīto darbu.

 • Apsveicam!.

  5.oktobrī Skolotāju dienā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes apbalvojums ”Gada skolotājs” tiek pasniegts pedagogiem par izaicinājumu veiksmīgu pārvarēšanu un nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. Lepojamies ar mūsu ” Gada skolotāju 2022″ Gunitu Gabrāni , kura tika sumināta parieguldījumu 23.pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā, radošajiem sasniegumiem un kvalitatīvu bērnu izglītošanu.Lielu uzmanību skolotāja Gunita pievērš bērnu motivēšanai veiksmīgam mācību procesam, sasniegumu analīzei un to izmantošanai pedagoģiskā darba pilnveidē. Ir izveidojusies lietišķa un veiksmīga sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Audzēkņi un vecāki raksturo skolotāju kā profesionālu, iejūtīgu, labsirdīgu un saprotošu skolotāju.

 • Miķeļdienas gadatirgus 2022.

  Mūsu iestādē ''Rozīte'' jau vairākus gadus par tradīciju ir kļuvis Miķeļdienas gadatirdziņš. No paša rīta grupiņās valdīja liela rosība un radošs satraukums, bērni un skolotājas gatavojās lielajam Miķeļdienas gadatirgum uz kuru bija ielūgti arī vecāki. Šogad tas norisinājās iestādes teritorijā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas tradīcijām. Pasākuma vadītājas pastāstīja bērniem par Miķeļdienu. Ciemos bija ieradies arī pats'' Miķelis'', ''Rūķis'' un ,,Zirgs'' kuri ar bērniem spēlēja dažādas jautras rotaļas. Caur kopīgām dziesmām, jautrām dejām, rotaļām un mīklu minēšanu bērni iepazina latviešu tautas tradīcijas. Pasākuma nobeigumā visi svinīgi devās uz savām verandām baudīt tēju ar dažādie saldumiem. Vecāki ar bērniem un pedagogiem neformālā gaisotnē apsprieda bērnu veiksmīgas audzināsanas un izaugsmes jautājumus. Šajā pasākumā arī notika iestādes padomes un administrācijas tikšanās reize. Vadītājs V.Vasiļjevs kopā ar iestādes padomi devās nelielā ekskursijā pa iestādes teritoriju ar mērķi iepazīstināt par paveikto darbu. Šī gada laikā teritorijā tika ierīkotas; ''Baskāju taka'', ''Satiksmes iela', ''Kāpēcīšu skola'' un ''Saules paļava'', bērnu kvalitatīvākai izglītošanai.

  Iestādes administrācija izsaka sirnīgu pateicību visiem darbiniekiem, pedagogiem un vecākiem par pasākuma organizēšanu un labvēlīgo attieksmi pasākuma organizēšanā.

 • Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni.

  22.augustā mūsu iestādē vecāko grupu bērniem notika aizraujošas nodarbības, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra organizatoriem , '' Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni''. Nodarības laikā robotiņš ''Pats'' un ''Dario'' bērniem sniedza svarīgu informāciju par ūdens nepieciešamību cilvēka organismam, tika apspēlētas dažādas intresantas situācijas. Bērni uzzināja ka dienā ir jāizdzer sešas glāzes ūdens, un ka daudz saldumu kaitē mūsu veselībai. pasākuma noslēgumā bērni izcili demonstrēja savas zināšanas par ūdens nepieciešamību un saņēma dāvanās, pudelīti, kalendārus un uzlīmītes. Sirsnīgs paldies Slimību profilakses un kontroles centra organizatoriem par aizraujošu un izglītojošu pasākuma organizēšanu mūsu pirmsskolas audzēkņiem.

 • Eiropas jūdze 2022.

  Eiropas jūdze ir jauna iniciatīva, un aktivitātes norisināsies 5.jūnijā vairākās Eiropas un pasaules valstīs. Mēs piedāvājam katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1,609 km), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā.Arī mūsu Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' bērni kopā ar iestādes darbiniekiemizvēlējās šo attālumu veikt skrienot, apkārt bērnudārzam 5 apļus ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu.Tas bērniem sagādāja prieku, gandarījumu un pozitīvas emocijas. Sirsnīgu pateicību par šogad organizētajām aktivitātēm izsakām, skolotājām Valentīnai Grigorjevai, Ingai Utānei un Karīnai Visockai.

 • Atvērto durvju dienas ''Rozītē''.

  Pavasaris atver savas durvis visam dzīvajam un neparastajam. Mums pašiem labprāt gribas doties ciemos, un tāpat gribas ciemiņus uzņemt pie sevis. No 2022.gada 6 aprīļa līdz 29.aprīlim mūsu iestādes grupu bērni gaidīja ciemos savus vecākus uz „Atvērto durvju dienu”.

  Ik vecāks tika mīļi gaidīts paviesoties vidē, kurā viņa bērns pavada lielāko dienas daļu. Paldies vecākiem, kuri bija klātesoši un apmeklēja pasākumu. Ikdiena bērnudārzā ir pilna dažādu noskaņu notikumiem – priecīgiem, zinātkāriem, domājošiem, neparedzamiem, un visiem notikumiem te ir vieta, visas situācijas top piepildītas. To arī sauc par dzīvi bērnudārzā, kurā savijas emociju un notikumu dzīpari dažādās nokrāsās.

  Atvēro durvju dienās mūsu pedagogi, bērni un vecāki kopā veidoja rotaļnodarbības, kurās daudz uzzināja jauna un prasmīgi iedziļinājās, pētīja, lasīja, vēroja, rakstīja un lasīja kopīgi atbilstoši jaunajam mācību saturam. Vecāki atzinās ka šobrīd mācību situācija ir manījusies un tā ir radoša, interesanta jo bērni paši izvirza tēmu un ko grib uzzināt par to bērniem ir motivācija uz mācīšanos.

 • Pasaules Veselības diena sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta organizāciju.

  7. aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta ‘’Veselības diena’’, arī šogad mūsu izglītības iestāde sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta jauniešu organizāciju atzīmēja šo dienu aktīvi sportojot, jo sportisks dzīvesveids ir jāieaudzina pozitīvi jau no mazotnes uz visu dzīvi, lai cilvēks būtu aktīvs un galvenais vesels.

  Sirsnīgi pateicamies Latvijas Sarkanā krusta jauniešu biedrībai par organizētajām sportiskajām aktivitātēm mūsu sagatavošanas grupu bērniem.