Aktualitātes

 • Bērnu viktorīna ''Latvija - mana dzimtene''.

  Š.g. 26. novembrī Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestādē ''Rozīte'' notika Latvijas valsts svētkiem veltīts svinīgs noslēguma pasākums - viktorīna ''Latvija - mana dzimtene''.

  Uz šo pasākumu tika aicināts viens pedagogs no katras Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes. Pasakumā piedalījās sešgadīgie bērni un mūsu teātra pulciņa dalībnieki, kuri mums iestudēja pasaciņu ''Kā lacītis laimi meklēja'', pirmsskolas izglītības skolotājas I.Sedova, A.Viršuta un mūzikas skolotāji E.Lipska un V.Vasiļjevs.

  Svētku noskaņā bērni rādīja savas zināsanas par Latvijas visaugstāko kalnu Gaiziņu, vislielāko ezeru Lubānu, visskanīgāko putnu cielaviņu un skaistāko puķīti margrietiņu, kā arī devās ceļojumā pa mūsu pilsētas skaistākajām vietām. Savas uzkrātās zināšanas bērni apvienoja ar dejām, dziesmām un dzejoļiem par Latviju. Viesos pie mums bija arī Sprīdītis, kuram bija daudz jautājumu, uz kuriem mūsu bērni palīdzēja atrast atbildes. Svētkos valdīja ļoti sirsnīga un priecīga atmosfēra.

  Gribam pateikties mūsu viesiem par piedalīšanos svinīgajā noslēguma pasākumā!

 • Ceļojums uz ''Ceriņu'' bibliotēku.

  Mūsu iestādes 7. grupiņas bērni 12. novembrī devās uz Jaunbūves "Ceriņu'' bibliotēku. Sagaidīja mūs ļoti atsaucīgi bibliotekāri. Pasākums tika veltīts Latvijas republikas 96. gadadienai. Bērni ar lielu interesi vēroja bibliotēkas telpas. Pasākuma sākumā bērniem un skolotājām vajadzēja iegādāties tramvaja biļetes un mēs devāmies aizraujoši izglītojošā ceļojumā pa mūsu pilsētu Daugavpili. Katrā pieturiņā mēs apceļojām mūsu pilsētas skaistākās vietas. Nobeigumā bērni ar lielu aizraušanos un interesi vēroja skaistās bibliotēkas grāmatas.

 • Sirsnīgi sveicam tevi, Latvija!

  Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, visu novembri Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi ar bērniem aktīvi gatavojās apsveikt mūsu dzimteni dzimšanas dienā. Novembra sākumā bērni mācījās dziesmas, dzejoļus, lasīja pasaciņas par latviju, iepazinās ar latviešu tautas tradīcijām, ceļoja pa Latvijas karti un iepazinās ar Latvijas dabu. 13. novembrī mūsu iestādē notika latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums. Bērni bija latviešu tautas tērpos. Meitenes un zēni dziedāja latviešu dziesmas, ļoti skaisti dejoja un gāja rotaļās. Viesojās pie mums arī ārzemnieks, kurš apceļojis visu pasauli, bet skaistāku valsti par Latviju neredzēja. Svētkos valdīja ļoti priecīga atmosfēra.

 • "Paslēpes Cietoksnī''

  2013. gadā Cietoksnī tika organizēts bērnu zīmējumu konkurss "Paslēpes Cietoksnī".

  No mūsu izglītības iestādes šajā konkursā arī piedalījās bērni ar savām māmiņām.

  Jaukus zīmējumus veidoja Milans Mišķe, Karina Giloveiņa un Artjoms Kazanovs.

  Par saviem darbiņiem bērni saņēma dāvaniņas un apliecinājumus par dalību Marka Rotko mākslas rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā.

 • Sirsnīgi apsveicam!

  7. oktobrī mūsu iestādē tika apbalvota labākā mūsu pirmsskolas skolotāja, kura piedalījās konkursā ''Pedagoģiskās meistarības balva 2014''.

  Konkursa laureāte Valentīna Grigorjeva saņēma pateicības rakstu par sasniegumiem labas prakses apkopošanā un popularizēšanā 2013/2014. mācību gadā.

 • Miķeļdienas gadatirgus ''Rozītē''.

  Miķeļi gaidīju,

  Kā savu brāli,

  Tas deva malciņu,

  Tas kumosiņu.

  Jau no paša rita mūsu iestadē valdīja rosība un radošs satraukums, bērni un skolotājas gatavojās lielajam ''Miķeļdienas tirgum''. Pirmsskolas izglītības iestādes pagalmā bija izveidots tirdziņš.

  Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas tradīcijām, īstenojot bilingvālo izglītību. Caur kopīgām dziesmām, jautrām dejām, mīklu minēšanu ar Miķeli izdziedājām latviešu tautas folkloras dziesmas, atcerējāmies latviešu tautas ticējumus, kas veltīti rudenim un rudens bagātībām. Ar Rūķi un Ezīti devāmies jautrās atrakcijās, attēlojām rudens ražas vakšanas darbus. Lustīgās dziesmiņas ''Uz tirdziņu''pavadībā mēs ar jauno zirdziņu devāmies uz Miķeļdienas tirdziņu, kur bērni par "Rozītes eiro naudiņu'' varēja iegadaties dažadus gardumus.

 • Informācija

  Informācija par 2014./2015.m.g. skolās plānotajām nodarbībām nākamajiem pirmklasniekiem.

  AdaptacijasNodarbibas2014_2015.pdf

 • Bērnu aizsardzības diena "Rozītē".

  1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tās aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svētku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzīmēta 1950.gadā. kopš tā laika starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, sniedzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena.

  Arī mēs "Rozītē" šogad tradicionāli nosvinējām šo pasākumu, kurā piedalījās visas bērnu grupas. Svētku jautro noskaņojumu mums radīja jautrais Klauns, kurš rādīja aizraujošas atrakcijas , uzdeva mīklas, kā arī nobaudījām iestādes sarūpetu gardu svētku cienastu.

  Šie svētki atkal ļāva atgriezties saulainjā un bezrūpīgajā bērnībā visiem iestādes darbiniekiem un vēlreiz apjaust, cik ļoti jāsargā un jarūpējas par mūsu bērniem - pašu neaizsargātāko sabiedrības daļu, kas raisa un uztur mūsos vislabāko.

 • Ar prieku uz skolu!

  Sārto ziedu puķu bariņš,

  Mazo bērna roku tver,

  Milzu pūlī viņš tik maziņš,

  Savu soli skolai ver.

  Līksmi, jautri un skaisti šogad nosvinējām izlaiduma balles 28. un 29. maijā.

  Mūsu iestādes darbinieki lepojas par bērniem, kuru priekšā paveras daudz jaunu iespēju. Šogad mūsu "Rozīte" uz skolu pavadīja 39. absolventus. Bērnudārza izlaidums ir īpašs notikums, kas paliek ilgi bērnu atmiņās. Topošie skolnieki svētkos demonstrēja savas zināšanas, dejoja, piedalījās konkursos, lasīja, rēķināja, skandināja dziesmas latviešu, angļu un krievu valodā.

  Ļoti gribētos, lai bērnu atmiņās ilgi paliktu skaistie, iespaidīgie mirkļi, kas pavadīti "Rozītē". Mūsu absolventiem no sirds vēlam saulainu vasaru, un lai ar jauniem spēkiem rudenī mazie pirmklasnieki priecētu savus vecākus un skolotājus.

  Novēlam veiksmi skolas gaitas uzsākot!!!!

 • Māmiņu dienas "Rozītē".

  Mana mīļa māmiņa,

  Kā es tevi mīlu,

  Lielu, lielu dāvanu,

  Dāvināt tev gribu.

  Šajā skaistajā, ziedošajā laikā, kad visapkārt ir silti un patīkami, tiek svinēti vismīļākie un vissirsnīgākie gada svētki - Mātes diena. Mūsu izglītības iestādes bērni kopā ar grupu skolotājām radīja neaizmirstamus svētkus savām māmiņām.

  Mūsu bērni jau laicīgi gatavojās šiem svētkiem, organizēja foto izstādes, zīmēja savu māmiņu portretus, katrā grupā veidoja apsveikuma kartītes, rādīja teatralizētus priekšnesumus, kuros bērni iejutās pasaku tēlos. Māmiņu atsaucība, sapratne, mīlestība ir tas kas dara laimīgu ik vienu. Paldies Jums Mīļās māmiņas.