Aktualitātes

 • Rūdolfam Blaumanim 160.

  Atzīmējot R. Blaumaņa 160. gadadienu, mūsu 7, 8, 5 grupiņas audzēkņi apmeklēja Ceriņu bibliotēku veltītu pasakai "Velniņi draiskojas". Nodarbības laikā tika lasīti fragmenti no R. Blaumaņa pazīstamākās literārās pasakas "Velniņi", skatīti fragmenti no animācijas filmas. Velniņi bija paciemojušies arī bibliotēkā, tāpēc bērniem bija jāveic dažādi uzdevumi, lai labotu viņu nedarbus.

  Nodarbības beigās iemācījāmies dziesmiņu no izrādes "Velniņi" un nodejojām kopīgu deju.

  Paldies bibliotēkas darbiniekiem par lielisko pasākumu!

 • Projekta “Darbīgās kopienas” ziņas.

  Daugavpils pilsētasĶīmijas apkaimesDarbīgā kopiena uzsākusi īstenot jaunā gada aktivitātes. Saskaņā ar kopienas partneru izveidoto aktivitāšu plānu 2023.gadā tiks īstenoti dažādi pasākumi, kuri galvenokārt tiks veltīti noteiktu mērķgrupu iesaistei un iekļaušanai, kā arī kopienas mērķu sasniegšanai:

  Mazaktīvo jeb “neredzamo” pusaudžu un jauniešu iesaiste un iekļaušana;

  Ukrainas bēgļu ģimeņu iesaiste un iekļaušana;

  Mazaizsargāto iedzīvotāju grupu iesaiste un iekļaušana;

  Apkaimes labiekārtošana un sakopšana.

  Kopienas aktivitāšu gads tika atklāts ar jauku Vecā jaunā gada koncertu Daugavpils Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurš šobrīd savu mājvietu ir atradis 18.novembra ielā 197V, Daugavpilī. Koncertā uzstājās Daugavpils pilsētas 23., 21. un 26.pirmsskolas izglītības iestādes bērni un darbinieki, kā arī Daugavpils Iespēju vidusskolas skolēni un skolotāji.

  Līdz 24.janvārim iespējams pieteikties tiešsaistes apmācībām pārmaiņu ieviešanai un kopienu attīstībai “Darbīgās kopienas Latgalē – 2023”, kuras īsteno Izglītības iniciatīvu centrs un British Council pārstāvniecība Latvijā. Apmācību kurss sāksies 25.janvārī, un tā mērķis ir stiprināt vietējās kopienas un veicināt kopienu aktīvistu izpratni par projektu kā rīku pārmaiņu ieviešanā un kopienas attīstības procesu stimulēšanā.Tiešsaistes apmācībās tiek aicināti piedalīties Latgales reģiona kopienu līderi, iedzīvotāju grupas, iestādes, organizācijas un NVO. Apmācības notiks 25.janvārī, 1. un 8.februārī no plkst.15.00 līdz plkst.17.00. Nodarbības vadīs British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva. Nodarbību laikā dalībnieki uzzinās galvenos priekšnosacījumus un veiks sagatavošanās soļus veiksmīgai kopienu iniciatīvu plānošanai un īstenošanai. Dalība šajās apmācībās dalībniekiem dos iespēju piedalīties kopienu iniciatīvu konkursā „Darbīgās kopienas Latgalē – 2023”, kurā viens kopienas iniciatīvas pieteikums var pretendēt uz finansējumu līdz 2000,00 EUR. Plānots atbalstīt līdz 10 kopienu iniciatīvām. Pieteikties apmācībām var līdz 24.janvārim, aizpildot pieteikuma formu šeit:https://ej.uz/darbīgāskopienas_2023

  Izglītības iniciatīvu centra iniciatīva “Darbīgās kopienas” tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt vietējo kopienu izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Programma tiek īstenota sadarbībā ar vietējām organizācijām. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv.

  Papildu informācija:Kristīne Liepiņa, iniciatīvas “Darbīgās kopienas” vadītājaTālr.: +371 29 164 099; E-pasts: iic.kristine@gmail.com

  IIC #DarbīgāsKopienas #PeopleToPeople

  Informāciju sagatavoja:Arvita Jukša

  projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore Daugavpilītālr: 26825598; e-pasts: daug26pii@inbox.lv

 • Sasildīsim ķepas!

  Šogad mūsu iestādē tika organizēta pirmsziemassvētku akcija ‘’Sasildīsim ķepas’’. Iestādes bērni, vecāki un darbinieki savāca kārbas dzīvnieku patversmes iemītniekiem Piekrastes ielā 2.

  Sirsnīgi pateicamies mūsu vecākiem, bērniem un darbiniekiem par atsaucību, līdzjūtību un sirdsmīļumu!

 • Ziemassvētku burvību gaidot!

  Ziemassvētki ir paši mājīgākie svētki visa gada griezumā. Gaidot šos gaišos un svētīgos svētkus, mēs visi sapņojam par salaveča brīnumiem un piparkūku smaržu.

  Arī mūsu izglītības iestādē šogad notiek neparasti brīnumi. Grupiņās čalo bērnu prieks aktīvi rotājot telpas ar dažādiem darbiņiem, sāk smaržot piparkūku smaržas.

  Rūķīšu grupiņa kopā ar vecākiem iestudēja pasaku ''Piparkūku cepšana''. Šāda veida aktivitātes, kurās ir iesaistīti vecāki sniedz bērniem pozitīvu gandarījumu.

  Pateicamies ''Rūķīšu'' grupiņai par aizraujošo pasākumu un novēlam sirsnīgus ziemassvētkus un laimīgu jauno 2023. gadu!

 • Mūsu ''Rozītei'' 55.

  Daugavpils 23 PII “Rozīte” skaistajā, pirms ziemassvētku laikā iestādes telpās un teritorijā svinēja 55 gadu jubileju.

  ''Rozītes'' 55 gadi ir bagāti ar interesantiem notikumiem – svinēti interesanti svētki, organizēti dažādi pasākumi, bērni mācījušies, guvuši zināšanas un prasmes un visus šos skaistos gadus bērnudārza telpās nerimstīgi čalo bērnu balsis. Šajos gados notikušas daudz lielākas un mazākas pārmaiņas gan vadītāju un darbinieku ziņā, ēkas un teritorijas vizuālās pārvērtības un protams bērni, kas katru gadu nāk un iet un atnes mums tik daudz jauna un interesanta.

  Svētku ietvaros, tika organizēti dažādi pasākumi – grupu skolotājas stāstīja bērniem par bērnudārza dažādiem notikumiem – kādus svētkus svinam, par pasākumiem.Radošajā dienā bērni – gatavoja apsveikumu bērnudārzam dzimšanas dienā, bērnu veidotie apsveikumi rotā bērnudārza telpas.

  Liels paldies visiem bērnudārza vecākiem par atbalstu, ieinteresētību, ka arī “Rozītes” kolektīvam, kuri iesaistījās šo fantastisko pasākuma plānošanā, organizēšanā!

  Mīļo dārziņ! Esi varens kā nekad! Mirdzi un iedvesmo mūsu mazo iemītnieku sirsniņas!

 • Ekskursija uz Daugavpils Māla mākslas centru.

  Sagatavošanas grupas ''Puķītes'' 9.novembrī devās ekskursijā uz Daugavpils Māla mākslas centru. Mākslas centrā ķeramiķis Jānis bērnus iepazīstināja ar mākslinieku darba telpām, pastāstīja par interesantajiem māla mākslas darbiem iestāžu zālēs. Ķeramiķes Lilijas meistarklasē bērni varēja rādīt savu talantu veidojot kādu mazu mākslas darbu. Tapa pogas un piekariņi, vāzes un gliemeži, arī kāds lācis. Pēc māla apdedzināšanas , mūsu mazie mākslinieki to apgleznoja un veidoja savu darbu izstādi Latvijai un Latgalei par godu!

  Pateicamies par izzinošo un radošo ekskursiju Daugavpils Māla mākslas centra darbiniekiem un vecākiem!

 • Latvijas Veselības Sporta nedēļa 2022.

  Veselības nedēļa jeb MoveWeek ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

  Mūsu iestāde šajā pasākumā piedalās jau kopš 2019.gada. Šogad sadarbībā ar 26. pirmsskolas izglītības iestādi grupiņu ''Bitītes'' notika ''Jautrās stafetes''. Pasākuma laikā bērni sacentās ātrumā, spēkā un orientēsanās spējās. Kopumā šogad ''Latvijas Veselības Sporta Nedēļā'' piedalījās 43 dalībnieki pasākumā un 150 bērni grupās vingroja,skrēja, dejoja. Noslēgumā katram bērnam tika pasniegts diploms un medaļa par piedalīšanao pasākumā. Prieks par paveikto un galvenais, ka bērni smaidīgi un gandarīti par svaigā gaisā pavadītajām aktivitātēm. Cerēsim, ka Veselības nedēļā gūtā informācija mums visiem palīdzēs būt veseliem!

  Paldies pasākuma organizatoriem skoltājām Karīnai Visockai, Ingai Utānei un Jeļenai Solovejai par idejām un ieguldīto darbu.

 • Apsveicam!.

  5.oktobrī Skolotāju dienā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes apbalvojums ”Gada skolotājs” tiek pasniegts pedagogiem par izaicinājumu veiksmīgu pārvarēšanu un nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. Lepojamies ar mūsu ” Gada skolotāju 2022″ Gunitu Gabrāni , kura tika sumināta parieguldījumu 23.pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā, radošajiem sasniegumiem un kvalitatīvu bērnu izglītošanu.Lielu uzmanību skolotāja Gunita pievērš bērnu motivēšanai veiksmīgam mācību procesam, sasniegumu analīzei un to izmantošanai pedagoģiskā darba pilnveidē. Ir izveidojusies lietišķa un veiksmīga sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Audzēkņi un vecāki raksturo skolotāju kā profesionālu, iejūtīgu, labsirdīgu un saprotošu skolotāju.

 • Miķeļdienas gadatirgus 2022.

  Mūsu iestādē ''Rozīte'' jau vairākus gadus par tradīciju ir kļuvis Miķeļdienas gadatirdziņš. No paša rīta grupiņās valdīja liela rosība un radošs satraukums, bērni un skolotājas gatavojās lielajam Miķeļdienas gadatirgum uz kuru bija ielūgti arī vecāki. Šogad tas norisinājās iestādes teritorijā. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt bērnus ar latviešu tautas tradīcijām. Pasākuma vadītājas pastāstīja bērniem par Miķeļdienu. Ciemos bija ieradies arī pats'' Miķelis'', ''Rūķis'' un ,,Zirgs'' kuri ar bērniem spēlēja dažādas jautras rotaļas. Caur kopīgām dziesmām, jautrām dejām, rotaļām un mīklu minēšanu bērni iepazina latviešu tautas tradīcijas. Pasākuma nobeigumā visi svinīgi devās uz savām verandām baudīt tēju ar dažādie saldumiem. Vecāki ar bērniem un pedagogiem neformālā gaisotnē apsprieda bērnu veiksmīgas audzināsanas un izaugsmes jautājumus. Šajā pasākumā arī notika iestādes padomes un administrācijas tikšanās reize. Vadītājs V.Vasiļjevs kopā ar iestādes padomi devās nelielā ekskursijā pa iestādes teritoriju ar mērķi iepazīstināt par paveikto darbu. Šī gada laikā teritorijā tika ierīkotas; ''Baskāju taka'', ''Satiksmes iela', ''Kāpēcīšu skola'' un ''Saules paļava'', bērnu kvalitatīvākai izglītošanai.

  Iestādes administrācija izsaka sirnīgu pateicību visiem darbiniekiem, pedagogiem un vecākiem par pasākuma organizēšanu un labvēlīgo attieksmi pasākuma organizēšanā.

 • Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni.

  22.augustā mūsu iestādē vecāko grupu bērniem notika aizraujošas nodarbības, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra organizatoriem , '' Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni''. Nodarības laikā robotiņš ''Pats'' un ''Dario'' bērniem sniedza svarīgu informāciju par ūdens nepieciešamību cilvēka organismam, tika apspēlētas dažādas intresantas situācijas. Bērni uzzināja ka dienā ir jāizdzer sešas glāzes ūdens, un ka daudz saldumu kaitē mūsu veselībai. pasākuma noslēgumā bērni izcili demonstrēja savas zināšanas par ūdens nepieciešamību un saņēma dāvanās, pudelīti, kalendārus un uzlīmītes. Sirsnīgs paldies Slimību profilakses un kontroles centra organizatoriem par aizraujošu un izglītojošu pasākuma organizēšanu mūsu pirmsskolas audzēkņiem.